Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Adelsgatan 36, Lägenhetshotell


Bilaga till hyresavtal med Gotland Living and Meeting AB

 

Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

 • Du får en bekräftelse på din bokning. 
 • Du får uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 1 dag före avtalad ankomstdag.
 • Lägenheten stämmer med beskrivningen.
 • Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
 • Du får disponera lägenheten från kl 16.00 avtalad ankomstdag till kl 12.00 avresedagen, om inget annat avtalats.


När blir bokningen bindande

Både du som hyresgäst och vi som uthyrare är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen till dig via mail. 


När skall  betalning ske

 • Vid direktbokning på vår hemsida skickas faktura ut till angiven mailadress med betalningsinstruktioner. Betalning ska ske snarast efter mottagande av fakturan och senast enligt angiven förfallodag. 
 • Bokar du via någon av våra samarbetspartners gäller deras villkor för betalning.


Vad händer om jag inte betalar i tid

Om du inte betalar fakturan i tid har vi rätt att stryka din bokning direkt efter förfallodatum utan att informera dig. 


Vad gäller om jag vill avboka

 • Vid direktbokning genom oss på förfrågan eller på vår hemsida är det inte möjligt att avboka vistelsen. Priserna på vår hemsida innehåller ingen avbokningspremie därav det lägre priset. 
 • Bokar du via någon av våra samarbetspartners gäller deras villkor för om och avbokning. 


Vad har jag för rättigheter

 • Om vi inte tillhandahåller lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan lägenhet vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat till oss.
 • I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran.
 • Om du har klagomål ska du framföra dem till oss omedelbart vid  ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen ska du anmäla omgående så att vi kan rätta till det.
 • Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss senast 30 dagar före tillträdesdagen, vi tar då ut en ombokningsavgift på 500 kronor.Vad har jag för skyldigheter

 • Du måste vårda lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du är betalningsansvarig och ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit oaktsam eller vårdslös.
 • Du får inte använda lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen, vanligtvis dygnsboende för ett specifikt antal gäster och nätter. Du får inte låta fler personer nyttja lägenheten eller övernatta i lägenheten eller uppehålla sig på anläggningen, än vad som avtalats. Reglerna för brand och utrymning av boendet är högt ställda på oss som uthyrare och missbrukas detta av dig som gäst upphör avtalet omedelbart att gälla. 
 • Användning av spis och ugn får inte ske efter klockan 22:00 och inte före klockan 07:00 då risken finns att utrymningslarmet utlöses i hela anläggningen pga oaktsam hantering. Alla eventuella kostnader som uppstår vid ett utrymningslarm nattetid (22:00 - 07:00) står du som gäst ansvarig för.        
 • Du skall även verka för att hygienen i lägenheten/fastigheten sköts, t.ex. att soporna sorteras och kastas i rätt sopsorteringskärl samt att det inte skräpas ner på tomten.
 • Du måste omedelbart meddela hyresvärden om skador eller händelser som kan leda till att ytterligare allvarliga skador uppstår. Ett typexempel är vattenläckage.
 • Du är personligt ansvarig för nycklar. Borttappade nycklar får du ersätta med ett nytt lås till lägenheten plus att du blir ersättningskyldig för de extrakostnader som uppstår för oss.
 • Om du inte köpt tillvalet slutstädning (ingår ej i grundpriset för boendet och är alltid ett tillval) så städar du lägenheten själv enligt boendets städinstruktion. Lägenheten skall då vara städad och klar för incheckning av nästa gäst dvs ingen ytterligare städning ska behöva genomföras av oss. Redskap och städmaterial hittar du i städskåpet som är placerat i lägenheten. Om det är något du saknar ber vi dig att höra vi dig omgående så hjälper vi dig. Vid bristande eller utebliven städning har vi rätt att debitera en avgift motsvarande tillvalskostnaden för städning av lägenheten plus 50%. 
  • Städinstruktion
   1. Badrum
    • Torka av handfatet
    • Putsa spegeln
    • Gör rent toaletten in och utvändigt
    • Gör rent i duschen och putsa glasdörrarna med fönsterputs
    • Dammsug och torka golvet
    • Ta ur skräppåsen i pedalhinken och släng i brännbart/hushållssopor kärlet
   2. Kök
    • Har ni använt ugn, spis och mikrovågsugnen ska dessa vara rengjorda
    • Torka ur kylskåpet
    • Torka av alla bänkar och även luckor vid behov
    • Gör rent diskhon ordentligt
    • Gör rent i sopbehållare
    • Dammsug och torka golvet
    • Sortera och lämna era sista sopor i sopsorteringen på gården
    • Porslin och köksredskap ska diskas och återställas på anvisad plats
   3. Vardagsrum/Sovrum
    • Torka av bord och andra öppna ytor
    • Dammsug och torka golvet
    • Dammsug soffa och fåtöljer
    • Säng, täcken och kuddar placeras på sängen
    • Bäddsoffa, ta ur den tunna bäddmadrassen och lägg den tillsammans med täcken och kuddar synligt på bäddsoffan.

 • Deposition kan förekomma som en säkerhet på att lägenheten lämnas i det skick som den var vid ankomsten, avseende inventarier, helhetsskick och städning. Du får tillbaka depositionen vid avresan sedan lägenheten inspekterats och städningen godkänts.
 • Minimiålder för dig som bokar lägenheten är 25 år, dvs står som avtalspart i hyresavtalet. Avvikande avtal kan förekomma mellan uthyraren och hyresgästen. 
 • Rökförbud gäller på hela anläggningen dvs både inomhus och utomhus.
 • Husdjur är inte tilllåtet att ha med sig på boendet.
 • Informera om eventuell överkänslighet såsom allergi eller annat vid bokning. 


Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

Om klagomål angående störande uppträdande inkommer till uthyraren har han rätt att omedelbar verkan säga upp avtalet med hyresgästen. Vid ringa förseelse kan tillsägelse först delas ut och om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse eller upprepas efter tillsägelse upphör avtalet omedelbart. Samma regler gäller för nedanstående punkter. I inget av fallen sker återbetalning för resterande hyrestid, däremot är Ni som gäst skyldig att ersätta uthyraren för kostnader som föranletts av händelsen.


 • Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i lägenheten/området.
 • Om du eller någon i ditt sällskap inte följer den tystnad som gäller inom fastigheten/området mellan kl.22-08. 
 • Anordna privata fester i lägenheten/området. Du får heller inte låta fler personer nyttja lägenheten eller övernatta i lägenheten eller uppehålla sig på anläggningen, än vad som avtalats.   
 • Du eller någon i sällskapet begår skadegörelse i lägenheten/området.
 • Lägenheten används till ej avsett ändamål.


Vi har alltid rätt att ha tillträde till och komma åt varje lägenhet för fastigehtsunderhåll eller annan reparation som behöver åtgärdas. Dock så måste vi meddela gästen om detta innan åtgärden påbörjas.   


Krig, naturkatastrofer, strejker m.m:

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av lägenheten.

 

Vad händer om vi inte kommer överens

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Adressen är: Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se)